print Contact

U hebt vragen over de internationale mobiliteit en bent op zoek naar een beroepservaring in het buitenland? U denkt eraan in het buitenland te wonen en te werken en wenst uw opzoekingen te verfijnen?
Candidates.actirisinternational@actiris.be


U bent een Brusselse werkzoekende of woonachtig in een land van de EER of Zwits en wenst een beroepsstage in een andere Europese streek of een ander Europees land te volgen?
Traineeships.actirisinternational@actiris.be


U bent een international werkgever (u bezit één of meerdere bedrijven in het buitenland) en u wenst Brusselse kandidaten te rekruteren (arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst) in het kader van een partnerschap met Actiris International?
Employers.actirisinternational@actiris.be


U wenst Actiris te contacteren in het kader van het netwerk HoPES, WAPES of van de bilaterale/multilaterale samenwerking tussen de OTD’s? Stuur dan uw bericht naar
Internationalcooperation.actirisinternational@actiris.be


U wenst Actiris te contacteren in het kader van de benchmarking? Stuur dan uw bericht naar
Benchmarking.actirisinternational@actiris.be



Vindt alle praktische informatie omtrent de tewerkstelling en stages in het buitenland bij Self’Actiris terug.

Self’Actiris
Anspachlaan 65
1000 Brussel
(Gesloten op donderdagvoormiddag)


Voor meer informatie over onze activiteiten, neem contact op met het Call Center van Actiris: +32 2 800 42 42