print Werkgevers

Bent u op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een vacature in het buitenland?
Heeft u een onderneming in Brussel en wil u er een buitenlandse stagiair verwelkomen?
Dan bent u bij Actiris International aan het juiste adres!

BUITENLANDSE WERKGEVERS

In Brussel zijn er heel wat kandidaten die maar wat graag in het buitenland willen werken of die staan te popelen om een internationale eerste werkervaring op te doen! Actiris beschikt over een uitgebreide databank met kandidaten die bereid zijn in het buitenland te werken. Wij kunnen u op twee manieren helpen om nieuwe werknemers te vinden:

»  Select International: preselectie van kandidaten die geknipt zijn voor uw behoeften

Actiris International biedt buitenlandse werkgevers de dienst Select International aan: we beheren uw werkaanbiedingen op maat en zorgen voor een preselectie van de kandidaten.

Hier vindt u meer informatie.

Kiezen voor Select International, dat is kiezen voor een kwaliteitsvolle en doelgerichte aanwerving!

Actiris International streeft ernaar om u gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten voor te stellen die bovendien aan uw behoeften voldoen. Dankzij de dienst Select International kunt u rekenen op een doelgerichte, efficiënte en gratis preselectie voor aanwervingen in het buitenland.

De dienst Select International
 • Een consulent internationale mobiliteit fungeert als enig aanspreekpunt voor uw dossier.
 • Op basis van een individueel onderhoud worden voor 1 vacature tot 3 kandidaten gepreselecteerd.
 • Mogelijkheid om een jobdag te organiseren (enkel voor meer dan 6 vacatures).
 • Uw dossier wordt binnen de 48 uur behandeld.
 • Een potentieel van duizenden Brusselse kandidaten die bereid zijn om in het buitenland te werken.
Een gegarandeerde, professionele aanpak en een goede opvolging

Personeel aanwerven is tijdrovend. Er moeten heel wat zaken worden gecontroleerd en verschillende administratieve formaliteiten worden vervuld. Bovendien dient u bij buitenlandse aanwervingen op extra veel te letten.

Vandaar dat Actiris International zowel op de voorbereiding van de aanwerving als op de opvolging ervan inzet. Onze samenwerking is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen tussen Actiris International en de werkgever. Dit vormt de garantie voor een kwaliteitsvolle selectieprocedure, maar eveneens voor de degelijke opvolging van het beheer van de werkaanbieding.

Ontdek hier de Voorwaarden van de kosteloze dienst Select International.

Mogelijkheid tot het organiseren van een jobdag

Actiris International beschikt over een databank waarin alle Brusselse werkzoekenden zijn terug te vinden. Op die manier kunnen we voor elke ontvangen werkaanbieding doelgericht kandidaten zoeken die aan de behoeften van de werkgever voldoen. De criteria die we hierbij hanteren, bespreken we met de werkgever.

Actiris International nodigt alle gepreselecteerde kandidaten vervolgens ook uit om aan een jobdag deel te nemen. Hier ontmoeten zij individueel de werkgever (of een vertegenwoordiger van zijn HR-dienst)

Actiris International biedt eveneens de mogelijkheid om vóór de Jobdag een preselectiedag te organiseren

Tijdens een preselectiedag komt het volgende aan bod:

 • Voorstelling van het land van bestemming;
 • Voorstelling van de onderneming;
 • Voorstelling van de gezochte profielen;
 • Taaltest (Nederlands, Frans, Engels of Duits);
 • Controle van het CV;
 • Individuele preselectiegesprekken met de kandidaten (profiel en motivatie) door een consulent internationale mobiliteit van Actiris International.

Enkel de kandidaten die na afloop van deze dag uit de preselectie komen, worden voor de Job Day uitgenodigd.

Minimale voorwaarden om van de dienst Select International gebruik te maken:
 • Voltijdse tewerkstelling van minimum 6 maanden.
 • Tewerkstelling conform de antidiscriminatiewetgeving.
 • Betrouwbare (Brusselse of buitenlandse) onderneming die mensen aanwerft voor buitenlandse arbeidsplaatsen.
 • Beschikbare arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor de organisatie van een Jobdag, een termijn van minstens 3 maand tussen de opening van de vacature en de startdatum van de kandidaat.

»  Direct Online: een autonoom beheer van uw werkaanbiedingen

Indien u wenst dat uw werkaanbieding met vermelding van uw gegevens wordt gepubliceerd zodat de kandidaten rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, stuur uw werkaanbieding dan per e-mail naar employers.actirisinternational@actiris.be. Let erop dat u de functie, de taken en verantwoordelijkheden, de duur van de overeenkomst, de plaats van tewerkstelling, het loon en het aantal openstaande plaatsen in de werkaanbieding aangeeft.

Uw werkaanbieding zal verschijnen op de website van Actiris International, de website van Actiris en het EURES-portaal (voor de werkaanbiedingen in Europa).

Europese werkgevers kunnen op het EURES-portaal ook een EURES-account aanmaken waarmee zij werkaanbiedingen kunnen publiceren. Hiermee kunt u trouwens het cv van de Europese kandidaten die ervoor openstaan om in het buitenland te werken via e-mail ontvangen. U kunt ze selecteren en automatisch sorteren.

»  Financiële tussenkomst voor de aanwerving

Verschillende programma's bieden werkgevers gevestigd in Europa onder bepaalde voorwaarden financiële voordelen aan die hun internationale aanwerving vergemakkelijken.

Als een werkgever een Brusselse stagiair of Brusselse werknemer aanwerft in een onderneming gelegen in één van de 28 landen van Europese Unie kan hij in aanmerking komen voor een van de volgende Europese initiatieven :

Wenst u een Brusselse kandidaat aan te werven? Wenst u advies aangaande financiële tussekomsten? We kunnen u informeren en oriënteren. Neem contact met ons op via financeyourmobility@actiris.be .

»  Brusselse stagiairs rekruteren

Een jongere gratis aanwerven gedurende 6 maanden

Actiris International verbindt zich ertoe het volledige administratieve gedeelte van een rekrutering te beheren. Actiris is, als openbare dienst, niet op zoek naar geldelijke winsten in het kader van deze matching.
Het doel bestaat erin tewerkstellingsoplossingen aan te reiken!

Actiris International verbindt zich er bijgevolg toe om het volgende gratis aan te bieden

 • De preselectie van de 3 beste kandidaten;
 • De voorbereiding van de kandidaat die bereid is in het buitenland te worden tewerkgesteld;
 • De samenstelling van het stagedossier (overeenkomsten enz.) en de uitbetaling van de stagebeurs aan de stagiair;
 • De opvolging van de stage: communicatie tussen de stagiair, de werkgever en Actiris.

Het onthaal van een buitenlandse stagiair in een onderneming staat gelijk aan een “productiviteitstoename”!

Zich vandaag inzetten voor de toekomst van de samenwerking

De door Actiris International aangeboden stages worden georganiseerd om gerichte oplossingen voor buitenlandse werkgevers aan te reiken zodat hun teams voor specifieke opdrachten kunnen worden versterkt.

Om deze stages succesvol en veilig te laten verlopen, moet u aan enkele voorschriften voldoen:

 • Een exclusief beheer van uw aanbieding door Actiris International;
 • Een leerrijk stageprogramma met het oog op de perfectionering van de vaardigheden;
 • Een stagebegeleider die actief is in de door de stagiair behandelde materies;
 • Een verzekering die persoonlijk letsel tijdens de stage dekt;
 • Een regelmatige en vormende evaluatie van het werk van de stagiair.

Grijp de kans om een gekwalificeerde stagiair te rekruteren en

1. Raadpleeg de “Gids voor de ondernemingen”; ;

2. Stuur uw stageaanbieding naar het e-mailadres stageseu@actiris.be.

top