print Werken in het buitenland

Werken in Europa

top Toegang tot de Europese arbeidsmarkt

Ik ben een onderdaan van de EER of van Zwitserland

Het principe van het vrije verkeer

Als je onderdaan van een Lidstaat van de EER of Zwitserland bent, dan heb je het recht om in een andere Lidstaat te leven en te werken. Concreet betekent dit dat je, behalve in uitzonderlijke gevallen, vrije toegang tot de arbeidsmarkt van een andere Lidstaat hebt, en dat je m.a.w. geen arbeidskaart nodig hebt.

Meer informatie over het vrije verkeer van werknemers vind je op
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=nl

Hieronder vind je een kaart en de lijst van de betrokken landen.

België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Groothertogdom Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Ierland (IE), IJsland (IS), Italië (IT), Kroatië (HR) Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litouwen (LT), Malta (MT), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), de Slowaakse Republiek (SK), Spanje (ES), de Tsjechische Republiek (CZ), het Verenigd Koninkrijk (UK), Zweden (SE), Zwitserland (CH).

Praktisch

Het algemene principe stelt dat iedere onderdaan van de Europa het recht heeft om zonder arbeidskaart in een andere Lidstaat van de EER of Zwitserland te werken. Sommige lidstaten leggen evenwel overgangsmaatregelen op aan bepaalde onderdanen van landen die in 2007 tot de EU zijn toegetreden (met name Roemenië en Bulgarije) en in 2013 (voor Kroatië). De onderdanen van deze landen hebben een arbeidskaart nodig om in bepaalde Europese landen te mogen werken.
Zo hebben Roemenen bijvoorbeeld een arbeidskaart nodig om in het Groothertogdom Luxemburg te werken.

Om te weten te komen of je in het land van je voorkeur een arbeidskaart nodig hebt, raadpleeg deze link.

Ik ben geen onderdaan van de EER of van Zwitserland

Behalve in uitzonderlijke gevallen is het principe van het vrije verkeer van werknemers momenteel niet van toepassing voor niet-Europese burgers.

Als je geen onderdaan bent van Europa en je in een land van de EER of Zwitserland wil werken, dan heb je een arbeidskaart nodig.

Om meer te weten te komen, contacteer je de ambassade van het land dat je voorkeur wegdraagt. Je vindt de websites van de verschillende ambassades door op deze link te klikken.

top Mijn vertrek naar het buitenland voorbereiden

Zin om in het buitenland te werken? Ontdek dankzij onze video ‘Mijn vertrek naar het buitenland voorbereiden’ in 3min40 hoe een job of een stage in het buitenland te vinden.

Ik zoek werk

Een doeltreffende zoektocht naar werk

Wij raden je aan de volgende onmisbare websites met talrijke werkaanbiedingen te raadplegen:

  • Klik op het icoon Werkaanbiedingen en stageaanbiedingen in het buitenland bovenaan deze pagina.
  • Op de portaalsite van het EURES-netwerk staan duizenden werkaanbiedingen en heb je de mogelijkheid om per activiteitensector, land of zelfs regio werkaanbiedingen te selecteren.
  • Raadpleeg de websites van de verschillende openbare tewerkstellingsdiensten van de Europese landen. De links zijn terug te vinden via de website van EURES
  • Raadpleeg de links voor andere interessante websites.

Een Europees cv?

Het werkinstrument Europass helpt je om een gestandaardiseerd cv op Europese maat aan te maken.

Hoe kan ik mijn diploma’s laten erkennen?

Sommige werkgevers vragen dat het diploma wordt erkend. Lees er nu alles over op www.enic-naric.net for a preliminary inquiry.

Kan ik mijn werkloosheidsuitkeringen overdragen?

Ben je al minstens 4 weken uitkeringsgerechtigde volledig werkloze in België? Zo ja heb je de mogelijkheid om gedurende 3 maanden (in uitzonderlijke gevallen 6 maanden) werk te zoeken in een andere lidstaat van de Europese Unie en ondertussen je Belgische werkloosheidsuitkeringen te behouden.

Opgelet: voor Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein is de procedure tot nader order anders.

Meer informatie vind je in het onderstaande te downloaden document:
http://www.onem.be/D_Opdracht_W/Werknemers/T122/InfoNL.pdf

Ik heb al werk gevonden

Welke instellingen moet je verwittigen? Als je met een gerust hart wil kunnen vertrekken, moet je zeker contact opnemen met de volgende instellingen: de dienst Bevolking en de belastingen van je gemeente, Actiris, HVW of vakbond, mutualiteiten, kinderbijslagfonds, bank en verzekeringen.

top Leven en werken in Europa

Wil je meer weten over je land van bestemming? Raadpleeg de website EURES, rubriek «Leven en werken». Je vindt er praktische en concrete informatie over de arbeidsmarkt, het gezondheidssysteem, de arbeidswetgeving, verblijfplaatsen, het educatief systeem, …


top Your First EURES Job

Actiris International kunt u informeren over financiële tussenkomsten. Actiris International kunt ook u raad geven over welke financiële tussenkomst het best bij uw mobiliteitsproject in Europa aansluit.

U kan, bij voorbeeld, van een financiële tussenkomst genieten die een deel van de kosten voor de verhuizing, de taallessen, het behalen van een gelijkgesteld diploma en zelfs het sollicitatiegesprek dekken!

Praktisch ?

Hebt u een belofte tot aanwerving van een buitenlandse werkgever gekregen ? Moet u naar buitenland begeven voor een job interview ? Ontdekt deze financiële tussenkomsten :

top Terugkeer naar België

Je hebt in het buitenland gewerkt en je wil naar België terugkeren. Om je terugkeer vlot te laten verlopen, moet je verschillende formaliteiten vervullen. Volg de gids!

Gemeentelijke overheid en belastingsdienst

Schrijf je opnieuw in bij je gemeentelijke overheid. Licht de belastingsdienst in over jouw terugkeer.

Je hebt bij je terugkeer geen werk en je wil een werkloosheidsuitkeringsaanvraag indienen

Voor je vertrekt, zorg ervoor dat je over een document U1 beschikt. Het formulier U1 dient als bewijs van je tewerkstelling en werkloosheidsverzekering in een andere lidstaat van de EU. Dit zal in beschouwing worden genomen voor de berekening van jouw werkloosheidsuitkeringen in België. Het formulier wordt je afgeleverd door de instelling bevoegd voor werkloosheid van het land waar je vertrekt. Schrijf je bij je terugkeer in België aan de hand van dit formulier U1 in bij Actiris en bij je uitbetalingsinstelling.

Opgelet: voor Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein is het ad-hocformulier tot nader order het document E301.

We wijzen erop dat de RVA in sommige gevallen eist dat je minstens een dag in België hebt gewerkt om je recht op werkloosheidsuitkeringen te kunnen openen. De RVA bestudeert de dossiers geval per geval. Je uitbetalingsinstelling zal je op de hoogte houden.

Je hebt werk bij je terugkeer

Je bent niet verplicht je bij Actiris en een uitbetalingsinstelling in te schrijven, behalve wanneer je niet meteen begint te werken.

Ziekenfonds

Vraag voor je vertrekt het document E104 aan je plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling. Het document geeft een overzicht van de periodes waarvoor je bijdragen hebt betaald. Dit document is nodig opdat je je opnieuw zou kunnen inschrijven bij je ziekenfonds in België.

Kinderbijslag

Vraag voor je vertrekt het document E405 aan je plaatselijk kinderbijslagfonds. Het attest bevestigt het einde van de betaling van de kinderbijslag en is nodig om in België een nieuwe aanvraag tot kinderbijslag in te dienen.
Indien je werk hebt, zal het kinderbijslagfonds verbonden aan jouw werkgever deze kinderbijslag betalen. Als je werkloos bent, moet je de aanvraag bij Famifed indienen.

Banken, verzekeringen

Contacteer, indien nodig, bij je terugkeer je bank en verzekeraar om een stand van zaken op te maken van jouw verschillende contracten.

top